top of page
noa_small

זהו קמצוץ מהאיור של נועה קלנר. להתפעלות מלאה יש להגיע לרחוב

הצעה
מאת גיל הראבן

פרק 6

הם החליטו שלא למהר. חופשת קיץ לפניהם, ובמהלכה יוכלו לחקור מהו האתר הנאה ביותר להצעת נישואים.

מגדל דויד? מגדל אחר, אולי? מסעדת גג – במזרח העיר או במערבה? ידוע לכול שאתרי תצפית הם רומנטיים, אבל נוף ירוק רומנטי לא פחות. "מה תגיד על הגן הבוטני?" אל מול הזריחה? לאור השקיעה?

עבודת התחקיר שהחלה בנחת, הלכה וצברה תאוצה. אך סיימו לבדוק בוסתן שבעמק, ותכף עלתה מחשבה על מלון שבהר. אפי אמרה שאת שלל הרעיונות הצצים עליהם לכתוב ולמיין: בתים היסטוריים, תפאורה דתית, פינות חן במוזיאון... תחקיר דורש סדר. אך בתום ימים של שיטוט, כשרגליהם יגעות מטיפוס וראשיהם סחרחרים ממראות ומחום, לא נותר בהם כוח אלא לבירה בשוק.

"מחנה יהודה. על סצנה רומנטית כאן – לא חשבנו." אמרה לו.

והוא הביט בעיניה וציין שבלילות כמו זה - השוק אכן די רומנטי.

 

רחוב יפו 70

bottom of page