תערכות איור ושירה

על קירות בניינים בירושלים 

 

מאייר

משורר

 
 
 

מפת האיורים
אשר ברחבי מרכז העיר ירושלים

© 2020. כל הזכויות שמורות ליוצרים ולמפיקים